Hodnotíme rok 2021

Hodnotíme rok 2021

Ako väčšina firiem aj v NEXT Investments na jar spolu s finalizovaním účtovnej uzávierky bilancujeme predošlý rok 2021 spolu s jeho pozitívami a negatívami. Napriek prebiehajúcej pandémii, ktorá obmedzovala nie len nás, ale takmer všetky inštitúcie a postupy, môžeme rok hodnotiť pozitívne a to hlavne z nasledujúcich dôvodov:

 

  • V priebehu roka sa nám podarilo kompletne dopredať dokončený projekt Vihorlat v Snine.
  • Na projekte Central Point v Humennom sa nám podarilo získať právoplatné stavebné povolenie.
  • Po utlmení obáv spojených s COVID-om sme zrealizovali predaj dvoch nadštandardných polyfunkčných domov v projekte Átrium pod Kamenicou v Stropkove.
  • Na konci roka sme rozbehli projekčné práce na rekreačnom objekte v blízkosti chránenej krajinnej oblasti.

 

Ani naša spoločnosť sa nevyhla negatívam a musela riešiť nepríjemné situácie súvisiace s rastúcimi cenami stavebných materiálov či prehodnocovanie niektorých postupov alebo dokonca projektov. Veríme, že aj napriek obdobiu, ktoré sme strávili s COVIDO-om alebo niestotou, ktorú spôsobil konflikt na Ukrajine sa situácia na trhu aspoň čiastočne stabilizuje. Vďaka čomu sa vytvorí čo najlepšie prostredie ako pre developerov tak aj pre našich klientov.

 

#Rok2021 #Pandemia #Bilancovanie

Ďalšie novinky