Žiadosť o stavebné povolenie podaná

Žiadosť o stavebné povolenie podaná

Napriek dlhodobému lockdownu a množstvu obmedzení sa nám podarilo tento mesiac podať žiadosť o stavebné povolenie bytového domu Central Point.

Odbmedzenia stretávania, či získavania rôznych informácii sťažili prácu našich projektantov. Napriek tomu sa im podarilo pripraviť dokumentáciu pre samosprávu, aby sa mohli dotknuté inštitúcie k projektu vyjadriť.

Vydanie stavebného povolenia očakávame v priebehu letných mesiacov. 

#CentralPoint #Humenné

Ďalšie novinky