Central point a územné rozhodnutie

Central point a územné rozhodnutie

Polyfunkčný bytový dom získal svoje prvé povolenie po viac ako 5 rokoch od jeho nadobudnutia.

Pôvodne sme plánovali pôvodný objekt (kancelárie, predajne a byty) ponechať v prevádzke, až do začatia stavebných prác. Vtedy sme však počítali s oveľa rýchlejším nadobudnutím právoplatných povolení. Preto sme boli pred pár rokmi nútení objekt úplne uzavrieť. Sme radi, že po rokoch prác máme za sebou prvú dobrú správu. 

Pre ďalší posun v projekte získanie povolení či začiatok výstavby je nutné so samosprávou vyriešiť majetko-právne vzťahy v okolí objektu, čo si vyžiada viaceré rokovania.

#Humenné #ÚzemnéRozhodnutie

Ďalšie novinky