Kolaudácia súboru domov Átrium pod Kamenicou

Kolaudácia súboru domov Átrium pod Kamenicou

Po viac ako 14 mesiacoch stavebných prác sa nám podarilo pre projekt Átrium pod Kamenciou získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie!

Práce na projekte piatich polyfunkčných domov s vnútorným átriom začali ešte v roku 2017, kedy sa nám podarilo odkúpiť zanedbané nehnuteľnosti v centre mesta Stropkov. Do konca roka sme získali búracie povolenie a staré budovy odstránili. Týmto krokom sa podarilo otvoriť pomerne veľké územie nášmu zámeru, ktorý vo februári 2018 získal právoplatné stavebné povolenie.

Sme radi, že po takmer 3 rokoch prác vyrástla v Stropkove, moderná nehnuteľnosť s nadčasovou architektúrou.

#Stropkov #Polyfunkcia

Ďalšie novinky