Po dohode s mestom začíname práce na projekte pre stavebné povolenie

Po dohode s mestom začíname práce na projekte pre stavebné povolenie

Na objekte Central Point sa nám podarilo so samosprávou mesta Humenné vyriešiť, majetko-právne vzťahy v okolí budovy a tak sa môžeme pustiť do príprav projektu pre stavebné povolenie.

Samotné spracovanie projektu bude trvať zhruba 16-20 týždňov pri dobrej konštelácií podkladov a komunikácii s jednotlivými inštitúciami.

Veríme, že COVID a obmedzenia s ním s spojené nám neskomplikujú prípravy na projekte, kde čakáme na stavebné povolenie už viac ako 6 rokov.

#Humenné #StavebnéPovolenie

Ďalšie novinky