Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Po viac ako dvoch rokoch od nadobudnutia pozemku sa našej spoločnosti podarilo získať územné rozhodnutie k oddychovému objektu v blízkosti prírody.

Počas spomínaného obdobia prebiehali architektonické a projekčné práce, ktoré sa snažili vyťažiť maximum zo svahovitého terénu pozemku. Objekt je položený tak, aby ponúkol zaujímavý výhľad na les, no zároveň poskytoval svojím návštevníkom súkromie. Po nadobudnutí právoplatnosti vydaného povolenia, nás čakajú práce na projekte pre stavebné povolenie a rovnako tak búranie existujúcich objektov na pozemku.  

#RelaxVPrírode #Chata

Ďalšie novinky