Schválené zmeny a doplnky územného plánu na “Deň urbanizmu”

Schválené zmeny a doplnky územného plánu na “Deň urbanizmu”

Spoločnosť NEXT Investments “oslávila” tohto ročný deň urbanizmu, trochu netradične a to zmenou územného plánu v meste Humenné. Vďaka poslancami schválenej zmene sa môžu posunúť vpred prípravné práce na projekte domovej štvrte v lokalite - Dubník.

"Schválené riešenie je preferovaným riešením obyvateľov a mesta. Sme však radi, že táto niekoľko rokov travajúca etapa je úspešne za nami," poznamenal konateľ spoločnosti Marek Mačuga. Vznik tejto zóny je pridanou hodnotou pre súčasných obyvateľov lokality, ktorá sa tak znova dostane do povedomia. Rovnako však získa aj mesto, okrem podielových daní a daní z nehnuteľnosti sa vďaka jej vzniku, môže konečne zastaviť odliv obyvateľov za pozemkami pre rodinné domy do okolitých obcí, kde je aktuálne ponuka vyššia.

V najbližších mesiacoch budú prebiehať práce na jednoduchých pozemkových úpravách vrátane usporiadania predmetného územia. Následne sa prejde k projekčným prácam celej lokality, od územného rozhodnutia po stavebné povolenie. Developer vynaloží maximálne úsilie preto, aby daná lokalita spĺňala podmienky modernej a “efektívnej” štvrte. V prípade, že všetko pôjde podľa plánu, zóna by mohla byť pripravené pre búducich klientov už v lete 2025.

#IBV #ZmenaUzemnehoPlanu #ProjekcnePrace 

Ďalšie novinky