Verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu

V priebehu leta 2022 sme sa zúčastnili na verejnom prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Humenné. Naša žiadosť sa primárne netýkala zmeny funkcie využitia (funkcia bývania v rodinných domoch ostáva zachovaná), ale zmeny trasovania ciest, ktoré bolo pôvodne navrhnuté pred viac ako pätnástimi rokmi.

Je nešťastné, že takáto aktualizácia si vôbec vyžaduje zmenu územného plánu, nakoľko zbytočne predĺžuje dobu prípravy projektu, no primárne brzdí rozvoj mesta. Trasovanie podľa aktuálného územného plánu nerešpekotovalo vlastnícke vzťahy, rozloženie či aktuálny stav pozemkov, bolo nepraktické a zastaralé. Celkové riešenie danej lokality vôbec nezodpovedá súčasným trendom zástavby či urbanizmu. Bohužiaľ podobný stav územných plánov je realitou vo viacerých mestách. Zmena územného plánu je častokrát niekoľkoročný proces, ktorý bráni spomínanému rozvoju obce či mesta, čoho dôsledkom je odliv investorov či obyvateľov do okolitých miest a obcí. 

Sme radi, že vrámci verejného prerokovania nepadli k nami pripravovanej lokalite žiadne zásadné pripomienky. Veríme, že mesto a jeho zastupiteľstvo dotiahnu proces zmien a doplnkov do úspešného konca v dohľadnej dobe. Od podania žiadosti o zmenu územného plánu už ubehli viac ako 3 roky. Projektu ako takému sa venujeme od roku 2013, pričom ho priebežne komunikujeme so samosprávou.

Mesto Humenné a jeho obyvatelia si určite zaslúžia dopravne dostupné pozemky aj vrámci mesta, aby nemuseli bývanie v rodinných domoch riešiť v okolitých mestách či obciach, čo je trend posledných rokov. Zrealizovanie projektu IBV by mestu pomohlo zvýšiť počet obyvateľov, no polepšila by si aj "kasa" príjmom z podielových daní občanov či daní z nehnuteľnosti.

#IBV #ÚzemnýPlán

Ďalšie novinky